×

UWAGA

W związku z dużym zainteresowaniem naszymi produktami mamy opóźnienia w realizacj. Robimy co możemy żeby jak najszybciej zrealizować Państwa zamówienia i odpowiedzieć na zapytania. Przepraszamy i dziekujemy za wyrozumiałość.

Szkolenia BHP – obowiązkiem pracodawcy

Szkolenia BHP – obowiązkiem pracodawcy Bezpieczeństwo i higiena pracy są bardzo ważne w miejscu zatrudnienia. Podczas wykonywania obowiązków służbowych to pracodawca jest odpowiedzialny za swoich pracowników. Warto jednak wiedzieć i pamiętać o tym, że do obowiązków pracodawcy należy również przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązki pracodawcy

  Kodeks pracy dokładnie reguluje obowiązki pracodawcy, zarówno względem ustawodawcy, jak i pracownika. Znajduje się tam dokładny zapis na temat tego, że pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy, jeśli nie posiada niezbędnych kwalifikacji czy umiejętności. Jednak najważniejszy zapis mówi o tym, że pracownik musi mieć również świadomość i wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. A obowiązek przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego oraz ogólnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, spoczywa na pracodawcy. Obowiązek ten jest natomiast nałożony na pracodawcę niezależnie od rodzaju zakładu pracy, typu prowadzonej działalności oraz formy ich własności. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które zobowiązany jest organizować pracodawca muszą być okresowo odnawiane. Jedyną sytuacją, w której szkolenie z tego zakresu nie jest konieczne, to kiedy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, które już zajmował u danego pracodawcy przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Ponadto szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy musi być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy oraz typu obowiązków wynikających z zawartej między pracodawcą a pracownikiem umowy. Dodatkowo, ważną kwestią jest, że szkolenia z zakresu BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szkolenia BHP

  Poza kodeksem pracy przepisy dotyczące szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy znajdują się również w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy. Zgodnie z nim pracodawca ma obowiązek:
 • zorganizować szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, adekwatne do stanowiska i wykonywanych przez pracownika obowiązków
 • w przypadku wykonywania pracy na terenie zakładu przez pracownika zatrudnionego u innego pracodawcy, należy pracownika poinformować o zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa jakie występują na terenie danego zakładu
Warto również wiedzieć, że jako szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy rozumie się kształcenie, dokształcanie lub doskonalenie pracowników nie tylko w formie wykładowej.  Szkolenie BHP powinno zapewnić pracownikom:
 • wiedzę o zagrożeniach wypadkowych i chorobowych mogących wystąpić w związku z wykonywaną pracą
 • informacje o przepisach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na zajmowanym stanowisku
 • poznanie obowiązków i odpowiedzialności wynikającej z bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku
 • kompetencje do wykonywania pracy z największą dbałością o bezpieczeństwo swoje i współpracowników oraz wiedzę o sposobie udzielania pomocy w sytuacji wypadkowej
Dodatkowo, pracodawca jako podmiot organizujący szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, powinien zadbać o przygotowanie:
 • programów szkolenia, w zależności od stanowiska
 • programów szkolenia dla instruktorów, jeśli funkcja taka występuje w zakładzie pracy
 • odpowiednio wykwalifikowanych i wykształconych wykładowców, którzy zajmą się przeprowadzeniem szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • niezbędnych pomocy dydaktycznych, aby szkolenie mogło przebiegać sprawnie
 • zaplecza lokalowego do przeprowadzenia szkolenia
Jednocześnie pracodawca powinien dopilnować nie tylko właściwego przebiegu szkolenia, ale także prawidłowego prowadzenia dokumentacji, czyli programów szkolenia, protokołów przebiegu egzaminów, dzienników zajęć oraz rejestru wydanych zaświadczeń. Po odbytym szkoleniu pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie zapoznanie się z zasadami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Mówi o tym wyraźnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium