×

UWAGA

W związku z dużym zainteresowaniem naszymi produktami mamy opóźnienia w realizacj. Robimy co możemy żeby jak najszybciej zrealizować Państwa zamówienia i odpowiedzieć na zapytania. Przepraszamy i dziekujemy za wyrozumiałość.

Odzież robocza a bezpieczeństwo i higiena pracy + INFOGRAFIKA

Odzież robocza a bezpieczeństwo i higiena pracy + INFOGRAFIKA

Kto powinien zostać wyposażony w odzież roboczą?

Wszystkie ubrania robocze wydawane są pracownikom, których praca może narazić ich własną odzież na zabrudzenie różnorodnymi substancjami, które nie są szkodliwe dla zdrowia. Ponadto także wtedy, gdy w pracy występują czynniki powodujące przyspieszenie niszczenia odzieży, jak również gdy podczas wykonywania pracy konieczne jest zachowanie specjalnej czystości.

Co mówią przepisy na temat odzieży roboczej?

W gestii pracodawcy leży dostarczenie pracownikowi odzieży i obuwia roboczego. Ma on obowiązek uczynić to w dwóch przypadkach, a mianowicie:

  • kiedy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu
  • a także kiedy występują szczególne wymogi technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy

Powyższy obowiązek został jednoznacznie spenalizowany w przepisach Kodeksu pracy. Dostarczona pracownikowi odzież robocza musi spełniać wymogi określone w Polskich Normach, które reguluje ustawa o normalizacji. Dodatkowo pracodawca powinien sam uregulować w regulaminie pracy stanowiska, na których wymagane jest używanie odzieży roboczej. Taka odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom nieodpłatnie, stanowią one własność pracodawcy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownik ma obowiązek ich zwrotu, odpowiada również materialnie w razie zniszczenia lub utraty odzieży roboczej, które nastąpiło z jego winy. Kodeks pracy stanowi również również, że jeśli na danym stanowisku wymagane jest posiadanie odzieży roboczej, pracodawca nie może dopuścić do wykonywania pracy pracownika, który takiej odzieży czy obuwia nie posiada. Odzież własna pracownika jako odzież robocza

Na niektórych stanowiskach jest dopuszczalne, aby pracownik używał obuwia lub odzieży własnej,  jako roboczej. Jednak w takim wypadku do pracodawcy należy ustalenie wykazu stanowisk, na których jest to możliwe, a ponadto pracownik musi wyrazić zgodę na takie rozwiązanie. Warto mieć na względzie, że odzież i obuwie pracowników, które będą używane jako odzież robocza również muszą spełniać wymogi BHP. Jednak nie na wszystkich stanowiskach możliwe jest używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej. Jest to niedopuszczalne podczas prac, które wiążą się z bezpośrednią obsługą maszyn oraz urządzeń technicznych, a także jeśli odzież może zostać zabrudzona lub skażona środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi. Chociaż Kodeks pracy dopuszcza możliwość wykonywania przez pracownika pracy we własnym ubraniu, które zastępować będzie odzież roboczą, pracodawca ma obowiązek wypłacania pracownikowi ekwiwalentu za zniszczone ubranie, a jego wysokość powinna uwzględniać aktualne ceny zakupu odzieży oraz obuwia roboczego. Ponadto każdy pracodawca, który przydziela pracownikom odzież i obuwie robocze, ma obowiązek prowadzenia, odrębnie dla każdego pracownika, karty ewidencyjnej ich przydziału.

Jakie stanowiska wymagają przydzielenia odzieży roboczej?

W polskim prawie nie ma dokładnych wytycznych, regulujących wykaz stanowisk, na których wymagane jest przydzielenie pracownikowi odzieży roboczej. Taki wykaz ustala sam pracodawca w regulaminie pracy, albo innym akcie wewnątrzzakładowym. Ustalenie wykazu stanowisk oraz rodzaju odzieży roboczej w danym zakładzie pracy powinno zostać dokonane po konsultacjach z przedstawicielami pracowników. W przypadku, kiedy ryzyko uszkodzenia odzieży własnej pracownika zostało przez pracodawcę błędnie oszacowane, zatrudniony może domagać się od pracodawcy odszkodowania za zniszczone ubranie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium