GLOVEX Import i Dystrybucja BHP
ul. Łopuszańska 36
02­-220 Warszawa
marketing@glovex.pl

do kasy suma: 0,00 zł
Normy odzieży roboczej

Odzież robocza i ochronna

Jest to kategoria powszechnie stosowanych produktów przeznaczonych do ochrony osobistej, które zabezpieczają ciało pracownika przed skutkami częstych zagrożeń występujących na danym stanowisku. Kierując się zapisami dyrektywy 89/686/EWG dotyczącej wymogów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakresie stosowanych środków ochrony osobistej na stanowisku pracy, wprowadzono podział produktów na 3 kategorie bezpieczeństwa. Każda z nich różni się poziomem ryzyka na jakie może być narażony pracownik odpowiadający za wykonywanie konkretnych czynności. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis kategorii:

 

KATEGORIA I
W tej grupie znajduje się odzież ochronna, która zabezpiecza przed minimalnymi zagrożeniami. Wyróżnia się podstawową konstrukcją, natomiast ocena samego poziomu ich skuteczności uzależniona jest od oceny pracownika, który je wykorzystuje. Kiedy mamy do czynienia ze wzrostem określonego rodzaju zagrożenia, skutki mogą być przewidywane przez pracownika w odpowiednim czasie. Do pierwszej kategorii zalicza się odzież roboczą, a także wszelkie ubrania wykonane z materiałów ochronnych, takich jak tkaniny trudnopalne, pyłochłonne czy chroniące przed kwasami. Nie podlegają one ocenie zgodności wykonywanej przez jednostki notyfikowane. W kategorii I znalazły się przede wszystkim ubrania chroniące przed:

 • Powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi,
 • Czynnikami atmosferycznymi, takimi jak deszcz czy chłód,
 • Nieszkodliwymi dla zdrowia człowieka zabrudzeniami, których skutki można w łatwy sposób odwrócić,
 • Zagrożeniami związanymi z wysoką temperaturą i skutkami gorąca, przy założeniu ograniczonego stopnia zagrożenia.

 

KATEGORIA II
Na tę grupę składają się wszystkie ubrania, które nie należą do kategorii środków ochrony przed minimalnym zagrożeniem, ani chroniących przed zagrożeniami życia lub zdrowia. Kategoria II to odzież chroniąca przed określonymi czynnikami, nie zagrażającymi życiu lub zdrowiu i nie powodującymi uszczerbków na zdrowiu użytkowników. Wśród produktów należących do tej grupy znajdują się:

 • Odzież ostrzegawcza wykorzystywana przede wszystkim przez służby drogowe,
 • Odzież chroniąca przed przecięciami,
 • Odzież ograniczająca zagrożenia występujące w trakcie spawania lub pokrewnych czynności.

 

KATEGORIA III
To grupa, w której znajduje się odzież ochronna wyróżniająca się złożoną konstrukcją, przeznaczona do ochrony przed zagrożeniami życia lub zdrowia użytkowników. To kategoria odzieży specjalistycznej, której celem jest ochrona przed czynnikami mogącymi doprowadzić do najgroźniejszych skutków dla pracowników, a których jednocześnie nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie. Wśród tych ubrań znajdują się:

 • Odzież, która chroni przed bardzo niskimi temperaturami, na poziomie poniżej 50°C,
 • Specjalistyczne kombinezony chroniące przed skutkami działania substancji chemicznych,
 • Odzież przeznaczona do pracy pod wysokim napięciem, których właściwości zależne są od impregnacji, grubości czy odpowiedniego splotu włókien, a także sposobu ich wykonania (np. obecność specjalnych szwów),
 • Odzież mająca za zadanie chronić użytkownika przed płomieniami, promieniowaniem jonizującym, znacznymi rozpryskami gorących substancji, jak również temperaturą przekraczającą 100°C.

 

Grupa ta dzieli się ze względu na ochraniany element ciała na trzy podkategorie:

 • Nakrycia głowy,
 • Odzież odpowiedzialna za ochronę tułowia,
 • Odzież odpowiedzialna za ochronę konkretnych części tułowia.

 

Odzież ochronna niezależnie od kategorii musi spełniać wymogi ustalone przez normę EN340 w zakresie znakowania. W wypadku posiadania specjalistycznych właściwości ochronnych, a więc zgodności z innymi normami, jest to zaznaczone przy pomocy piktogramów lub numerów norm.

 

 Symbol Normy  Piktogram  Opis
EN 342

en-342-ochrona-przed-chlodem

Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed chłodem

Jest to norma dotycząca zestawów odzieży oraz innych wyrobów odzieżowych chroniących przed zimnem. Określa szczegółowo właściwości odzieży chroniącej przed wpływem temperatury niższej niż -5°C. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma rodzajami ochron:
- komplety odzieżowe
- artykuły odzieżowe

 EN 343

logo-en-343 

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed deszczem

Norma ta dotyczy odzieży ochronnej, której zadaniem jest zabezpieczanie użytkownika przed wpływem trudnych warunków atmosferycznych, silnym wiatrem i zimnem powyżej -5°C.
Symbol A określa odporność na przenikanie wody, a więc poziom nieprzemakalności odzieży.
Symbol B określa paroprzepuszczalność pary wodnej, a więc poziom oddychalności odzieży.
Symbol X określa odporność na przesiąkanie wody (skala od 1 do 3)
Symbol Y określa opór pary wodnej (skala od 1 do 3)

 EN 1149

 en-1149-ochrona-przed elektrycznoscią-statyczna

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed elektrycznością statyczną

Norma EN 1149-1 określa metody badania rezystywności powierzchniowej. Jej zadaniem jest ustalenie minimalnych wymogów elektrostatycznych oraz metod prób dla odzieży ochronnej, która rozprasza elektryczność statyczną w celu uniknięcia powstawania iskier niosących ze sobą ryzyko powstania pożaru. Wymogi te nie wystarczają jednak w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z otoczeniem łatwopalnym, wzbogaconym w tlen, natomiast metoda badań nie może być wykorzystana w stosunku do tkanin z włóknami zawierającymi przewodzący rdzeń. Forma ta nie jest wykorzystywana również przy napięciach występujących w sieciach.
Norma EN 1149-3 określa metody badań do pomiaru zaniku ładunku. Zawarte są w niej metody analizy procesu odpływu ładunku elektrostatycznego z powierzchni materiału. Techniki te wykorzystywane są w stosunku do wszelkich materiałów, łącznie z materiałami jednorodnymi i niejednorodnymi, a także tymi, które zawierają włókna przewodzące powierzchniowo i włókna z rdzeniem przewodzącym.
Norma EN 1149-5 określa wymogi konstrukcyjne i materiałowe odzieży ochronnej. Zawarte są w niej wszelkie wymagania związanie ze sposobem oznakowania odzieży oraz treści instrukcji od producentów. Materiał jest klasyfikowany jako rozpraszający ładunek elektryczny w momencie gdy:
t 50 < 4 s lub S > 0.2
t 50 - to czas połowicznego zaniku ładunku, który został wytworzony na materiale metodą
indukcyjną.
S - to współczynnik ekranowania.


Rezystencja powierzchniowa jest mniejsza bądź równa 2.5 x 109 ? minimum po jednej stronie analizowanego materiału.

Jeżeli mamy do czynienia z materiałami, które zawierają przędzę elektroprzewodzącą w postaci równoległych nitek bądź siatki, odległość pomiędzy nitkami elektroprzewodzącymi w jednym kierunku nie może
przekraczać 10 mm dla poszczególnych elementów odzieży.

W dokumencie tym określone są także wymogi związane z konstrukcją samej odzieży. Powinna ona pokrywać całe ciało w trakcie jej użytkowania, w tym zarówno w trakcie wykonywania standardowych czynności, jak i podczas schylania się. Dodatkowym zastrzeżeniem jest konieczność zapewnienia pełne swobody ruchów, nawet w pełnym zapięciu. Jeśli odzież wykonana jest z układu kilku tworzyw, materiał elektrostatyczny musi koniecznie stanowić jej zewnętrzną warstwę. Zapięcia wykonane z materiałów elektroprzewodzących, w tym między innymi guziki, zamki i zatrzaski mogą być zastosowane wyłącznie wtedy kiedy są przykryte materiałem antyelektrostatycznym.

Producent tego rodzaju odzieży ma obowiązek dołączenia do wyrobu instrukcji o odpowiedniej treści określającej sposób jej użytkowania i wszelkie metody zachowania zasad bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchami lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.

 EN 381

 en-381-ochrona-przed-poranieniem-pila-lancuchowa

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed poranieniem piłą łańcuchową
 EN 13998

en-13998-ochrona-przed-przekluciem-lub-przecieciem 

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed przekłuciem lub przecięciem
EN 1073-2 

en-1073-2-ochrona-przed skazeniem-substancjami-radioaktywnymi 

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed skażeniem substancjami radioaktywnymi

Norma ta określa wszelkie wymogi oraz metody badań związane z niewentylowaną odzieżą odpowiedzialną za ochronę użytkownika przed cząstkami promieniotwórczymi.

EN 14126 

 en-14126-ochrona-przed-niebezpiecznymi-mikroorganizmami

Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed niebezpiecznymi mikroorganizmami 

 EN 943-1

typ-1

 en-943-1-typ-1-odziez-gazoszczelna

Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed gazami 

EN 943-1

typ-2 

en-943-1-typ-2-odziez-niegazoszczelna 

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony nie przed gazami

 EN 14605

typ-3

 en-14605-ciekle-srodki-chemiczne-pod-cisnieniem Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed ciekłymi środkami chemicznymi pod ciśnieniem Typ 3 

 EN 14605

typ-4

 en-14605-ochrona-przed-aerozolami

Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed aerozolami w płynie Typ 4 

Dotyczy odzieży odpowiedzialnej za zabezpieczanie przed działaniem strumienia substancji chemicznej w postaci ciekłej. Powinna charakteryzować ją wysoka szczelność na przesiąkanie strumienia cieczy oraz przesiąkanie cieczy rozpylonej.

EN ISO

13982-1

en-iso-13982-1-ochrona-przed-chemikaliami-w-postaci-czastek-stalych Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed chemikaliami w postaci cząstek stałych (pyłów) Typ 5 

EN ISO 13034

en-iso-13034-ochrona-przed-cieklym-roztworem-chemicznym

Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed częściowym opryskiem ciekłym roztworem chemicznym Typ 6 

Norma ta określa wszelkie wymogi związane z odzieżą odpowiedzialną za ochronę w ograniczonym zakresie przed ciekłymi środkami chemicznymi

EN 14058

en-14058-ochrona-przed-zimnem

Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed zimnem 

Określa wymogi związane z wyrobami chroniącymi przed chłodem. Zostały w niej opisane wszelkie wymogi oraz metody dokładnych analiz artykułów odzieżowych, w tym: kurtek, spodni, bezrękawników czy płaszczy odpowiadających za ochronę przed skutkami niskiej temperatury. Odzież ta przeznaczona jest do użytku w warunkach umiarkowanego zimna, a więc od -5°C wzwyż, w celu zabezpieczenia skóry i organizmu przed miejscowym wychłodzeniem. Są stosowane zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Nie ma w tym przypadku obowiązku wykonywania odzieży z tkanin nieprzemakalnych lub wyróżniających się szczelnością na przesiąkanie wody.

EN 531

EN ISO 11612

en-531-ochrona-przed-goracem-oraz-plomieniem

Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed gorącem oraz płomieniem 

Odzież ochronna, która jest zgodna z tą normą musi spełniać wymogi związane z rozprzestrzenianiem się płomienia (kod A1 i/lub A2) oraz minimum jeden wymóg związany z czynnikami gorącymi (kody od B do F) na poziomie 1 lub więcej.
Cyfra przy kodzie literowym oznacza w praktyce poziom skuteczności zgodnie z EN ISO 11612:2008
Symbol A określa rozprzestrzenianie się płomienia
Symbol B określa ciepło konwekcyjne (w skali od 1 do 5)
Symbol C określa promieniowanie cieplne (w skali od 1 do 4)
Symbol D określa rozpryski stopionego aluminium (w skali od 1 do 3)
Symbol E określa rozpryski stopionego żelaza (w skali od 1 do 3)
Symbol F określa odporność na ciepło kontaktowe

EN 533

EN ISO 14116

en-531-ochrona-przed-goracem-oraz-plomieniem Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed rozprzestrzenianiem się płomienia 

EN ISO 11611

en-iso-11611-odziez-dla-spawaczy-i-zawodow-pokrewnych

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony dla spawacza oraz zawodów pokrewnych

Klasa 1 zapewnia ochronę przed mniej niebezpiecznymi technikami spawania oraz sytuacjami mogącymi doprowadzić do działania promieniowania cieplnego i rozprysków na niższym poziomie.
Klasa 2 zapewnia ochronę przed bardziej niebezpiecznymi technikami spawania oraz sytuacjami, które mogą doprowadzić do działania promieniowania cieplnego i rozprysków na wyższym poziomie.
Analiza rozprzestrzeniania się płomieni powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami normy EN ISO 15025, gdzie procedura A (kod A1) dotyczy zapaleń wewnętrznych, a procedura B (kod A2) dotyczy zapaleń krawędziowych.

EN 61482

en-61482-kontakt-z-lukiem-elektrycznym

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed kontaktem z łukiem elektrycznym

EN 61340

en-61340-esd-ochrona-przed-ladunkami-elektrostatycznymi

 Norma odzieży roboczej dotycząca ochrony przed ładunkami elektrostatycznymi
EN 20471

en-471-odziez-ostrzegawcza-o-wysokiej-widocznosci

Norma odzieży roboczej ostrzegawczej o wysokiej widoczności do użytku profesjonalnego

Norma ta określa wymogi oraz metody badania. Znajdują się w niej wszelkie właściwości, którymi musi charakteryzować się odzież wykorzystywana do wzrokowego sygnalizowania obecności użytkownika, dzięki czemu możliwe jest jego szybkie wykrycie i zauważenie w niesprzyjających warunkach, jak również w każdych innych warunkach oświetleniowych w ciągu dnia i nocy oraz w świetle reflektorów pojazdów. Istnieją 3 klasy odzieży sygnalizacyjnej. Odzież ta koniecznie musi się składać z powierzchni materiału odblaskowego i materiału fluorescencyjnego. Dopuszcza się zastosowanie materiałów połączonych. Każda z trzech dostępnych klas ma inną powierzchnię minimalną wchodzącą w jej skład.

 

W sklepie BHP online Glovex znajdą Państwo najwyższej klasy odzież ochronną i roboczą. Zapewniamy wyjątkowo szeroki wybór. Wśród oferowanych przez nas produktów znajdują się miedzy innymi kombinezony w wyjątkowo korzystnych cenach. Każdy element ubioru dla pracowników przemysłowych czy budowlanych wykonany jest z najlepszych gatunkowo materiałów, które zapewniają wygodne, bezpieczne, a przede wszystkim długie użytkowanie.

Specjalistyczną ofertę uzupełniają kurtki, płaszcze, bezrękawniki, fartuchy czy czapki. Każdy produkt jest nie tylko trwały i estetycznie wykonany, ale charakteryzuje się również wszechstronnym zastosowaniem. Polecamy Państwu przeciwchemiczne kombinezony robocze odznaczające się wysoką odpornością na
chemikalia oraz zgodnością z określonymi normami i dyrektywami. Znajdująca się w naszej ofercie odzież robocza to także kolekcja dla kobiet. Prezentujemy komfortowe ogrodniczki, kamizelki, koszule, kurtki, czapki i wiele innych produktów.

W szerokim asortymencie sklepu BHP Glovex znalazły się ubrania odpowiedzialne za skuteczną ochronę głowy, twarzy, rąk, nóg, tułowia i innych części ciała. Ich wysoką jakość potwierdza zgodność z obowiązującymi normami oraz dyrektywami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa w przemyśle czy na placach budowy. Z pewnością znajdą Państwo tutaj produkty, których poszukujecie i które w największym stopniu sprostają Państwa oczekiwaniom. To propozycja dla najbardziej wymagających Klientów, firm, instytucji i służb mundurowych. Szeroki asortyment, wysoka jakość oraz konkurencyjne ceny sprawiają, że nasza propozycja jest wyjątkowa. Jeśli chcą Państwo zasięgnąć opinii specjalisty dotyczącej odpowiednich produktów oraz norm, które powinny one spełniać, zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością
doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiednich ubrań, które będą optymalnie dostosowane do Państwa potrzeba.

Należy pamiętać, że zapewnienie pracownikom bezpiecznych i wygodnych warunków pracy to obowiązek pracodawcy, ale również sposób na podniesienie wydajności i komfortu pracy całego zespołu. Dlatego też warto zadbać o to, aby zapewnić pracownikom dostęp do najlepszej jakościowo odzieży ochronnej i roboczej, która będzie służyła im niezawodnie przez długi czas.

Zapraszamy Państwa gorąco do zapoznania się z pełnym asortymentem sklepu Glovex oraz do składania zamówień na wybrane produkty.

Rękawice lateksowe RFISHING Rękawice lateksowe RFISHING
9,15 zł netto
11,25 zł brutto
Rękawice powlekane gumą Wampirki Standard Rękawice powlekane gumą Wampirki Standard
0,65 zł netto
0,80 zł brutto
Rękawice powlekane nitrylem teXXor 2356 Rękawice powlekane nitrylem teXXor 2356
2,38 zł netto
2,93 zł brutto
Przeciwpyłowa półmaska filtrująca FFP3V 3M 9332+ AURA Przeciwpyłowa półmaska filtrująca FFP3V 3M 9332+ AURA
22,67 zł netto
27,88 zł brutto
szt.
Rękawice lateksowe Ludwik Rękawice lateksowe Ludwik
17,06 zł netto
20,98 zł brutto
PAR.
Filtr przeciwpyłowy P3SL 3M 2138 Filtr przeciwpyłowy P3SL 3M 2138
18,40 zł netto
22,63 zł brutto
szt.
Pochłaniacz gazowy A1 3M 6051 Pochłaniacz gazowy A1 3M 6051
18,06 zł netto
22,21 zł brutto
szt.
Rękawice powlekane poliuretanem Ansell HyFlex® 48-100 Rękawice powlekane poliuretanem Ansell HyFlex® 48-100
10,75 zł 10,75 zł netto
13,22 zł 13,22 zł brutto
Rękawice wzmacniane skórą syntetyczną teXXor 2100 Rękawice wzmacniane skórą syntetyczną teXXor 2100
2,87 zł netto
3,53 zł brutto
PAR.
Rękawice powlekane PCV 40 cm teXXor 2172 Rękawice powlekane PCV 40 cm teXXor 2172
6,25 zł netto
7,69 zł brutto
Rękawice wzmacniane skórą licową STRAPER NYW Rękawice wzmacniane skórą licową STRAPER NYW
11,19 zł netto
13,76 zł brutto
PAR.
Rękawice wzmacniane skórą lico Montblanc I teXXor 1158 Rękawice wzmacniane skórą lico Montblanc I teXXor 1158
8,02 zł netto
9,86 zł brutto
Rękawice skóra/drelich lico koza teXXor 1230 Rękawice skóra/drelich lico koza teXXor 1230
6,48 zł netto
7,97 zł brutto
Rękawice skóra/włóczka operatorskie teXXor 1164 Rękawice skóra/włóczka operatorskie teXXor 1164 Rękawice skóra/włóczka operatorskie teXXor 1164
10,64 zł netto
13,09 zł brutto
Rękawice przeciwprzecięciowe CHIFFCHAFF Rękawice przeciwprzecięciowe CHIFFCHAFF Rękawice przeciwprzecięciowe CHIFFCHAFF
25,27 zł netto
31,08 zł brutto
Rękawice przeciwprzecięciowe teXXor 1972 nakrapiane PCV Rękawice przeciwprzecięciowe teXXor 1972 nakrapiane PCV
8,09 zł 20,14 zł netto
9,95 zł 24,77 zł brutto
Rękawice nakrapiane PCV teXXor 1937 Rękawice nakrapiane PCV teXXor 1937
1,49 zł netto
1,83 zł brutto
Rękawice powlekane gumą Dragon RECODRAG XL Rękawice powlekane gumą Dragon RECODRAG XL Rękawice powlekane gumą Dragon RECODRAG XL
1,54 zł netto
1,89 zł brutto
Spodnie robocze Short Sirius Elias Spodnie robocze Short Sirius Elias Spodnie robocze Short Sirius Elias
56,25 zł netto
69,19 zł brutto
Rękawice medyczne lateksowe pudrowane Santex PP Rękawice medyczne lateksowe pudrowane Santex PP Rękawice medyczne lateksowe pudrowane Santex PP
9,47 zł netto
10,23 zł brutto
Koszula flanelowa Tom Koszula flanelowa Tom Koszula flanelowa Tom
30,67 zł netto
37,72 zł brutto
Rękawice diagnostyczne Nitrylowe PF teXXor 2215 Rękawice diagnostyczne Nitrylowe PF teXXor 2215 Rękawice diagnostyczne Nitrylowe PF teXXor 2215
16,33 zł netto
20,09 zł brutto
Rękawice spawalnicze teXXor 1210 KRAKATAU Rękawice spawalnicze teXXor 1210 KRAKATAU
12,30 zł netto
15,13 zł brutto
Rękawice powlekane nitrylem FF SWIFT LIGHT HS-04-008 Rękawice powlekane nitrylem FF SWIFT LIGHT HS-04-008
3,50 zł netto
4,31 zł brutto
Rękawice bawełna beż wkład 35cm teXXor 1705 Rękawice bawełna beż wkład 35cm teXXor 1705
1,19 zł netto
1,46 zł brutto
PAR.
Rękawice spawalnicze teXXor 1204 TAUPO Rękawice spawalnicze teXXor 1204 TAUPO
12,42 zł netto
15,28 zł brutto
Ubranie robocze Master Ubranie robocze Master Ubranie robocze Master
55,90 zł netto
68,76 zł brutto
Rękawice powlekane poliuretanem PU BRITA Rękawice powlekane poliuretanem PU BRITA Rękawice powlekane poliuretanem PU BRITA
1,16 zł netto
1,43 zł brutto
Rękawice wzmacniane skórą lico brąz teXXor 1113 Rękawice wzmacniane skórą lico brąz teXXor 1113
3,99 zł 4,68 zł netto
4,91 zł 5,76 zł brutto
PAR.
Przeciwhałasowe wkładki 3M 1100 Przeciwhałasowe wkładki 3M 1100 Przeciwhałasowe wkładki 3M 1100
0,50 zł netto
0,62 zł brutto
PAR.
Rękawice antywibracyjne Ansell VibraGuard® 07-112 Rękawice antywibracyjne Ansell VibraGuard® 07-112 Rękawice antywibracyjne Ansell VibraGuard® 07-112
182,59 zł 182,59 zł netto
224,59 zł 224,59 zł brutto
Rękawice bawełna frak kropka Bustard Black Rękawice bawełna frak kropka Bustard Black Rękawice bawełna frak kropka Bustard Black
2,92 zł 2,92 zł netto
3,59 zł 3,59 zł brutto
Płaszcz przeciwdeszczowy IRWELL Płaszcz przeciwdeszczowy IRWELL Płaszcz przeciwdeszczowy IRWELL
10,98 zł netto
13,51 zł brutto
Rękawice spawalnicze dwoina 35 cm Merlin Rękawice spawalnicze dwoina 35 cm Merlin
7,45 zł netto
9,16 zł brutto
PAR.
Rękawice przeciwprzecięciowe PU teXXor 2415 Rękawice przeciwprzecięciowe PU teXXor 2415
8,22 zł netto
10,11 zł brutto
Ochraniacze na obuwie pyłoszczelne wysokie Tyvek Pobo Ochraniacze na obuwie pyłoszczelne wysokie Tyvek Pobo Ochraniacze na obuwie pyłoszczelne wysokie Tyvek Pobo
3,87 zł netto
4,76 zł brutto
szt.
Bezrękawnik ocieplany Kopenhagen teXXor Bezrękawnik ocieplany Kopenhagen teXXor
91,06 zł netto
112,00 zł brutto
szt.
Rękawice wzmacniane skórą bydlęcą żółtą Zoro Rękawice wzmacniane skórą bydlęcą żółtą Zoro
3,84 zł netto
4,72 zł brutto
Rękawice ocieplane PCV-Orange Zaro Winter Rękawice ocieplane PCV-Orange Zaro Winter
15,63 zł netto
19,22 zł brutto
PAR.
Okulary ochronne JSP Eclipse Clear Okulary ochronne JSP Eclipse Clear Okulary ochronne JSP Eclipse Clear
15,94 zł netto
19,61 zł brutto
szt.
Okulary ochronne JSP Cyber Clear A/Mist Okulary ochronne JSP Cyber Clear A/Mist
18,25 zł netto
22,45 zł brutto
szt.
Gogle ochronne Jsp Atlantic A/Mist Gogle ochronne Jsp Atlantic A/Mist
19,44 zł netto
23,91 zł brutto
szt.
Rękawice ocieplane lateksowe blue teXXor 2250 Rękawice ocieplane lateksowe blue teXXor 2250
14,19 zł netto
17,45 zł brutto
Półmaska filtrująca przeciwpyłowa FFP2V Carbon Jsp Flexinet 823 Półmaska filtrująca przeciwpyłowa FFP2V Carbon Jsp Flexinet 823 Półmaska filtrująca przeciwpyłowa FFP2V Carbon Jsp Flexinet 823
10,31 zł netto
12,68 zł brutto
szt.
Rękawice skóra/nylon mechanik Topline NAPLES Texxor 2500 Rękawice skóra/nylon mechanik Topline NAPLES Texxor 2500
24,77 zł netto
30,47 zł brutto
Rękawice powlekane nitrylem szare Rnifo Rękawice powlekane nitrylem szare Rnifo
3,00 zł netto
3,69 zł brutto
Bezrękawnik ocieplany Vega teXXor 4200 Bezrękawnik ocieplany Vega teXXor 4200
52,11 zł netto
64,10 zł brutto
Czapka kask antyskalpowy Safety Cap Duiker EN-812 Czapka kask antyskalpowy Safety Cap Duiker EN-812 Czapka kask antyskalpowy Safety Cap Duiker EN-812
30,06 zł netto
36,97 zł brutto
Rękawice lateksowe Ansell Duzmor Plus® 87-600 Rękawice lateksowe Ansell Duzmor Plus® 87-600 Rękawice lateksowe Ansell Duzmor Plus® 87-600
4,58 zł netto
5,63 zł brutto
Okulary ochronne Jsp M9700 Sports Clear UV400 Okulary ochronne Jsp M9700 Sports Clear UV400
11,71 zł netto
14,40 zł brutto
szt.
Rękawice skóra/nylon mechanik ToplineTucson teXXor 2520 Rękawice skóra/nylon mechanik ToplineTucson teXXor 2520 Rękawice skóra/nylon mechanik ToplineTucson teXXor 2520
34,17 zł netto
42,03 zł brutto
Sandały bezpieczne Brandreis Sandały bezpieczne Brandreis
50,48 zł netto
62,09 zł brutto
Rękawice robocze powlekane PU dłoń Bunting Black Rękawice robocze powlekane PU dłoń Bunting Black Rękawice robocze powlekane PU dłoń Bunting Black
1,87 zł netto
2,30 zł brutto
Półmaska filtrująca przeciwpyłowa FFP1 Jsp Martcare Class Półmaska filtrująca przeciwpyłowa FFP1 Jsp Martcare Class
1,34 zł 1,73 zł netto
1,65 zł 2,13 zł brutto
szt.
Rękawice powlekane gumą RTELA Rękawice powlekane gumą RTELA Rękawice powlekane gumą RTELA
1,50 zł 1,52 zł netto
1,85 zł 1,87 zł brutto
Trzewiki robocze teXXor 6320 Monaco kat.S3 Trzewiki robocze teXXor 6320 Monaco kat.S3
69,84 zł netto
85,90 zł brutto
Spodnie robocze Desman 2w1 z odpinanymi nogawkami Spodnie robocze Desman 2w1 z odpinanymi nogawkami Spodnie robocze Desman 2w1 z odpinanymi nogawkami
65,00 zł netto
79,95 zł brutto
Rękawice powlekane gumą wampirki RUFLEX Rękawice powlekane gumą wampirki RUFLEX
1,27 zł netto
1,56 zł brutto
PAR.
Rękawice bawełna białe kropka RmicronCot Rękawice bawełna białe kropka RmicronCot
2,18 zł netto
2,68 zł brutto
Spodnie robocze do pasa Emerton Spodnie robocze do pasa Emerton Spodnie robocze do pasa Emerton
59,56 zł netto
73,26 zł brutto
Rękawice skóra/nylon Mechanik Topline IRVINE teXXor 2530 Rękawice skóra/nylon Mechanik Topline IRVINE teXXor 2530
34,17 zł 34,17 zł netto
42,03 zł 42,03 zł brutto
Rękawice skóra/nylon Mechanik Topline BUCKLY Texxor 2550 Rękawice skóra/nylon Mechanik Topline BUCKLY Texxor 2550
46,05 zł netto
56,64 zł brutto
Rękawice ocieplane powlekane gumą Topline teXXor 2200 Rękawice ocieplane powlekane gumą Topline teXXor 2200
6,61 zł 7,97 zł netto
8,13 zł 9,80 zł brutto
Rękawice przeciwprzecięciowe Cita-PU Rękawice przeciwprzecięciowe Cita-PU
7,84 zł netto
9,64 zł brutto
Okulary ochronne Jsp M9700 Sports smoke UV400 Okulary ochronne Jsp M9700 Sports smoke UV400
12,52 zł netto
15,40 zł brutto
szt.
Trzewiki robocze Texxor 6322 Cannes S3 SRC Trzewiki robocze Texxor 6322 Cannes S3 SRC
133,61 zł netto
164,34 zł brutto
Przeciwhałasowe nauszniki Jsp Foldamuff Snr-28 Przeciwhałasowe nauszniki Jsp Foldamuff Snr-28 Przeciwhałasowe nauszniki Jsp Foldamuff Snr-28
48,74 zł 61,91 zł netto
59,95 zł 76,15 zł brutto
szt.
Rękawice powlekane nitrylem teXXor 2357 Rękawice powlekane nitrylem teXXor 2357
3,56 zł netto
4,38 zł brutto
Kask ochronny Jsp EVOlite Vnt Kask ochronny Jsp EVOlite Vnt Kask ochronny Jsp EVOlite Vnt
40,51 zł netto
49,83 zł brutto
Rękawice skóra/nylon Mechanik Topline Fresno teXXor 2510 Rękawice skóra/nylon Mechanik Topline Fresno teXXor 2510 Rękawice skóra/nylon Mechanik Topline Fresno teXXor 2510
24,77 zł netto
30,47 zł brutto
Rękawice wzmacniane skórą lico świńską 88 Pawa Jay Rękawice wzmacniane skórą lico świńską 88 Pawa Jay Rękawice wzmacniane skórą lico świńską 88 Pawa Jay
6,94 zł 7,79 zł netto
8,54 zł 9,58 zł brutto
Szelki bezpieczeństwa Jsp Spartan 1-punktowe FAR0301 Szelki bezpieczeństwa Jsp Spartan 1-punktowe FAR0301
63,11 zł netto
77,63 zł brutto
szt.
Rękawice ocieplane powlekane gumą Iglotex 10 Rękawice ocieplane powlekane gumą Iglotex 10
8,53 zł netto
10,49 zł brutto
PAR.
Rękawice jednorazowe nitrylowe białe PF teXXor 2217, 200 sztuk Rękawice jednorazowe nitrylowe białe PF teXXor 2217, 200 sztuk Rękawice jednorazowe nitrylowe białe PF teXXor 2217, 200 sztuk
29,16 zł netto
35,87 zł brutto
Bezrękawnik ocieplany teXXor 4270 Narvik Bezrękawnik ocieplany teXXor 4270 Narvik
75,40 zł netto
92,74 zł brutto
Rękawice przeciwprzecięciowe teXXor 2414 Rękawice przeciwprzecięciowe teXXor 2414 Rękawice przeciwprzecięciowe teXXor 2414
7,74 zł netto
9,52 zł brutto
Rękawice nitrylowe Ansell TouchNTuff® 92-670 Rękawice nitrylowe Ansell TouchNTuff® 92-670 Rękawice nitrylowe Ansell TouchNTuff® 92-670
42,36 zł netto
52,10 zł brutto
Rękawice wzmacniane skórą lico Montblanc III teXXor 1168 Rękawice wzmacniane skórą lico Montblanc III teXXor 1168
7,07 zł netto
8,70 zł brutto
Półmaska filtrująca przeciwpyłowa FFP2 3M 9320+ AURA Półmaska filtrująca przeciwpyłowa FFP2 3M 9320+ AURA
7,32 zł netto
9,00 zł brutto
szt.
Rękawice ocieplane wzmacniane skórą licową RLO Rękawice ocieplane wzmacniane skórą licową RLO
6,05 zł netto
7,44 zł brutto
PAR.
Rękawice spawalnicze teXXor 1215 FIREFIGHTER I Rękawice spawalnicze teXXor 1215 FIREFIGHTER I
12,34 zł 15,15 zł netto
15,18 zł 18,63 zł brutto
PAR.
Rękawice przeciwprzecięciowe Rblackcut 10 Rękawice przeciwprzecięciowe Rblackcut 10
19,51 zł netto
24,00 zł brutto
PAR.
Rękawice wzmacniane skórą bydlęcą FF MAGPIE LIGHT HS-01-003 Rękawice wzmacniane skórą bydlęcą FF MAGPIE LIGHT HS-01-003
6,15 zł netto
7,56 zł brutto
PAR.
Półbuty robocze Auxerre teXXor 6311 Kat.S3 Półbuty robocze Auxerre teXXor 6311 Kat.S3
66,66 zł netto
81,99 zł brutto
Kask Ochronny JSP Evo3 C Vnt Wrh Kask Ochronny JSP Evo3 C Vnt Wrh Kask Ochronny JSP Evo3 C Vnt Wrh
31,52 zł netto
38,77 zł brutto
Sandały robocze Romans Kat.S1 teXXor 6115 Sandały robocze Romans Kat.S1 teXXor 6115
94,00 zł 98,11 zł netto
115,62 zł 120,68 zł brutto
T-shirt Sirius Theron T-shirt Sirius Theron
18,98 zł 27,11 zł netto
23,35 zł 33,35 zł brutto
Rękawice przeciwprzecięciowe Kevlardot 10 Rękawice przeciwprzecięciowe Kevlardot 10
11,08 zł 14,03 zł netto
13,63 zł 17,26 zł brutto
Rękawice wzmacniane skórą lico jasną teXXor 1166 Rękawice wzmacniane skórą lico jasną teXXor 1166
5,69 zł netto
7,00 zł brutto
Rękawice nylon białe RNYLONEX Rękawice nylon białe RNYLONEX
1,65 zł netto
2,03 zł brutto
Spodnie robocze ocieplane FRIGO teXXor 4309, 4310 Spodnie robocze ocieplane FRIGO teXXor 4309, 4310 Spodnie robocze ocieplane FRIGO teXXor 4309, 4310
95,93 zł 110,34 zł netto
118,00 zł 135,72 zł brutto
Rękawice bawełniane białe teXXor 1565 Rękawice bawełniane białe teXXor 1565
1,23 zł 1,49 zł netto
1,51 zł 1,83 zł brutto
Buty robocze ocieplane wysokie S3 Zipper teXXor 6340 Buty robocze ocieplane wysokie S3 Zipper teXXor 6340
86,04 zł 113,26 zł netto
105,83 zł 139,31 zł brutto
Półbuty trekkingowe CXS GOTEX MOUNT COOK Półbuty trekkingowe CXS GOTEX MOUNT COOK Półbuty trekkingowe CXS GOTEX MOUNT COOK
161,28 zł 161,28 zł netto
198,38 zł 198,38 zł brutto
Trzewiki robocze 5131 ruNNex LightStar kat.S1P Trzewiki robocze 5131 ruNNex LightStar kat.S1P
232,62 zł netto
286,12 zł brutto
Rękawice wzmacniane skórą licową Brocken teXXor 1145 Rękawice wzmacniane skórą licową Brocken teXXor 1145
10,68 zł netto
13,14 zł brutto
Rękawice powlekane nitrylem FH MODULARIS Rękawice powlekane nitrylem FH MODULARIS
11,91 zł netto
14,65 zł brutto
Rękawice powlekane gumą FF DIPPER LIGHT HS-04-002 Rękawice powlekane gumą FF DIPPER LIGHT HS-04-002 Rękawice powlekane gumą FF DIPPER LIGHT HS-04-002
1,93 zł netto
2,37 zł brutto
Trzewiki robocze CXS DOG Boxer S1 Trzewiki robocze CXS DOG Boxer S1 Trzewiki robocze CXS DOG Boxer S1
64,06 zł netto
78,79 zł brutto
Copyright © 2015 GLOVEX
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl